Услуги към фирми

Процесът по подбора най-общо може да бъде разглеждан като съставен от няколко етапа:
• избор на стратегически подход за достигане до целевата група
• рекламиране на търсената позиция
• процес на селекция
• представяне на най-подходящите кандидати
• гаранция

Винаги може да разчитате на нас, когато трябва да намерите служителя, когото търсите.
Търсенето е процес, в който ние влагаме много време, усилия, внимание и професионализъм. В отношенията си с клиентите ценим диалогичността, коректността и уважението.